Menu
Obnova obchodního centra Galerie Butovice

Obnova obchodního centra Galerie Butovice

Kompletní dodávka stavebních prací na obnovu nákupního centra Galerie Butovice
V rámci kompletní stavební dodávky bylo prováděno bourání stávajících předpjatých betonových průvlaků včetně statického posouzení během demolice,dodávka veškerých ocelových konstrukcí včetně montáže, celková koodinace celé přestavby v rámci centra a celkové finanční zajištění celé stavby.
zpátky nahoru