Menu
Zesílení jeřábové dráhy PRESSL Rokycany

Zesílení jeřábové dráhy PRESSL Rokycany

Předmětem projektu a dodávky byl návrh zesílení stávající jeřábové dráhy o nosnosti 5tun na nosnost 20 tun. Ke stávající objektu byla v archivu města Rokycany vyhledána původní dokumentace z roku 1951. Dále byly v objektu provedeny sondy k základovým konstrukcím a také proběhlo ověření rozměrů z projektové dokumentace.

Zesílení stávající železobetonové dráhy po prozkoumání projektové dokumentace nepřicházelo v úvahu z důvodu slabého vyztužení, které odpovídalo návrhové nosnosti jeřábové dráhy 5 tun. Zesílení dráhy bylo proto vyřešeno přidáním ocelového nosníku HEB 280 z oceli S355 tak, aby nosník byl na rozpětí vazby a jeho uložení bylo přes patku kotvenou do betonové konstrukce haly. Sloupy a základové konstrukce nebylo nutné na novou nosnost zesilovat.

Realizace zesílení probíhala ve dvou fázích, protože bylo nutné zachovat stávající mostový jeřáb. Ten byl proto zaparkován v jedné z krajních poloh a ve zbytku jeřábové dráhy došlo k zesílení stávající dráhy. Poté byl stávající jeřáb přesunut na novou dráhu a zesílen i zbytek dráhy.

Související položky (podle značky)

Více z této kategorie: Schwenk Zement Bernburg »
zpátky nahoru